Loader

A művelet végrehajtása folyamatban van!
Kérjük ne zárja be a böngészőt és ne navigáljon el!
A művelet végén automatikusan átirányítjuk!

Az elállási nyilrtkozat letöltése

http://herbow.hu webáruház általános szerződési feltételeihez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Címzett: Herbow International Zártkörűen Működő Részvénytársaság                                  

4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 106/C.

info@herbow.hu

 Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:  
 
Szerződéskötés (megrendelés) időpontja:         ………………………………………………………………………………
 
Átvétel időpontja:                                            ……………………………………………………………………………….
 
Termék(ek) megnevezése:                                ……………………………………………………………………………….
 
A fogyasztó neve:                                           ……………………………………………………………………………….
 
A fogyasztó címe:                                           ……………………………………………………………………………….
 
Kijelentem, hogy a termék(ek) árának visszatérítését az alábbiak szerint kérem:
 
a)         A megrendelés során megadott címre történő készpénz-átutalással.
 
b)         Az alábbi bankszámlaszámomra történő utalással:
 
            Számla jogosultjának megnevezése:     ……………………………………………………………………………….
 
            Számlát vezető pénzintézet neve:          ……………………………………………………………………………….
 
            Bankszámlaszám:                                ……………………………………………………………………………….
 
c)         A megrendelés során megadott címtől eltérő címre történő készpénz-átutalással.
 
            Tudomásul veszem, hogy a pénzösszeg visszafizetése során ebben az esetben is az én nevem kerül címzettként megjelölésre.
 
            A cím, amelyre kérem a visszatérítést:   ……………………………………………………………………………….
 
 
Kelt: ………………………………..(helység), …………. (év) ……………………………… (hó) …….. (nap)
 
 
 
 
…………………………………………………………
Fogyasztó aláírása
(csak postai visszaküldés esetén)

EU NKFIA